Daily Archives 16 maja 2015

Rytmika sezonowa – ciąg dalszy

Powiązania z sezonem roku są złożone. Świadczy o tym m.in. fakt, że najcięższe noworodki rodzą się w czerwcu i lipcu, najlżejsze w grudniu i styczniu. Może to być wpływ niedoborów pokarmowych w ostatnich miesiącach ciąży, szczególnie witamin. Jednak trudniej wytłumaczyć, dlaczego wyższy poziom inteligencji (w późniejszym wieku) cechuje dzieci urodzone od lipca do października, a najniższy od grudnia do kwietnia (rys. 12.3). Zjawisko to jest wiązane z dobrymi warunkami zdrowotnymi w miesiącach, w których rodzą się dzieci o najwyższym II, a jak wiadomo, warunki żywieniowe i higieniczne pierwszych miesięcy potomstwa oraz występowa- nie czynników zdrowotnych w różnych porach roku po urodzeniu mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju układu nerwowego i jego funkcji.

Czytaj całość

Nerwice a rozwój fizyczny i psychiczny

Brak jest bezpośrednich dowodów, by nerwica wpływała niekorzystnie na rozwój somatyczny. Oczywiście, ostra nerwica (o dużym nasileniu), jeżeli wiąże się np. z zaburzeniami odżywiania (brakiem łaknienia) czy bezsennością, może prowadzić do zaburzeń somatycznych. Także niektóre przypadki nerwic niekiedy przechodzą jakby w kolejny etap – w choroby psychosomatyczne – chorobę wrzodową, wieńcową itp., o czym już wspomniano. Znany jest wpływ nerwicy na stan układu hormonalnego, w tym najlepiej poznane są wpływy stresów psychicznych na cykl miesiączkowy kobiety, funkcję tarczycy itp.

Czytaj całość

Higiena psychiczna

W początku bieżącego stulecia wzrost zaniepokojenia stanem zdrowia psychicznego i opieką zdrowotną nad ludźmi psychicznie chorymi zrodził i rozwijał ruch społeczny określany jako higiena psychiczna. Powstawały organizacje skupiające lekarzy, pedagogów, psychologów i działaczy społecznych, tworzono placówki naukowo-badawcze. Podjęto wiele prac mających na celu wyjaśnienie przyczyn zaburzeń psychicznych u ludzi oraz opracowano założenia działania profilaktycznego i terapeutycznego.

Czytaj całość