Daily Archives 9 maja 2015

Metoda skorelowanych cech

Metoda ta znana jest w kilku wersjach opracowanych w USA, Włoszech, Polsce itd. Przedstawimy tu metodę polską, która umożliwia analizę zarówno poziomu rozwoju, jak i jego dynamiki, w tym harmonijności. Metoda oparta jest na stwierdzeniu, że z wiekiem zmienia się stosunek ciężaru ciała do jego wysokości i że proporcja ta może świadczyć o pewnych konstytucjonalnych różnicach w danej klasie wieku. Metoda daje więc możliwość oceny nie tylko procesu rozrostu (zwiększania się wielkości i masy ciała), lecz także różnicowania (zmiany proporcji tych dwóch cech).

Czytaj całość