Daily Archives 8 maja 2015

Wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży

Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby nauczyciel swoją postawą, postępowaniem mógł stanowić dla wychowanków godny do naśladowania wzór. Postępowanie nauczyciela, jego stosunek do spraw zdrowia, jest w sposób krytyczny obserwowane i oceniane przez uczniów, a wszelkie rozdźwięki między głoszonymi przez niego zasadami i ich realizacją w praktyce natrafiają na zdecydowanie negatywną ocenę uczniów.

Czytaj całość