Daily Archives 1 maja 2015

NERWICE CZ. II

Początki badań naukowych nad zjawiskiem nerwicy sięgają przełomu XIX i XX wieku. Wielkie zasługi na tym polu posiada grupa rosyjskich badaczy pod kierunkiem Iwana Pawłowa. Dla ilustracji mechanizmu po- wstawania niektórych nerwic wydaje się celowe przytoczenie opisu pewnego „przypadku” z doświadczeń Pawłowa.

Czytaj całość

Zaburzenia dojrzewania

Dojrzewanie ma wybitnie indywidualny charakter, zarówno czas jego występowania, jak i nasilenie poszczególnych objawów są w granicach „normy” bardzo zróżnicowane. Rozpoznanie zaburzeń może nastąpić tylko w przypadkach krańcowych.

Czytaj całość