TENDENCJA PRZEMIAN CZ. II

W ciągu ostatnich lat narasta także dymorfizm płciowy, który zresztą jest zazwyczaj większy w populacjach miejskich niż wiejskich – wiąże się bowiem ze zróżnicowaniem pracy zawodowej, funkcji pełnionych w domu itd. .

Czytaj całość

Śledzenie rozwoju dziecka na tle siatki eentylowej

Stosunek ten równy 100 lub wahający się od 95 do 105 jest prawidłowy: gdy jest mniejszy od 95, oznacza to niedowagę, gdy ponad 105 – nadwagę. Kanały rozwoju świadczą także o proporcji między wymiarami ciała. Jeżeli dziecko w danym wieku pod względem wszystkich badanych cech znajdzie się w tym samym kanale (np. wysokość w LP, ciężar w LP, obwód klatki piersiowej w LP, pojemność życiowa płuc w LP itd.), dowodzi to zachowania proporcji (LP-LP-LP-LP). Układ niezgodny natomiast wskazuje na odchylenia od proporcji. Na przykład układ N-LP- -P-LO świadczyłby o wysokości ciała w normie przy dysharmotnii wyrażającej się lekkim przyspieszeniem przyrostów ciężaru ciała, przy przyspieszeniu rozwoju obwodu klatki piersiowej i lekkim opóźnieniu rozwoju pojemności życiowej płuc. Chociaż więc wielkość dwu cech jest tu wyższa od normy, istniejąca dysharmonia skłania do poszukiwania przyczyn w zaburzeniu stosunków ze środowiskiem lub czynnikach chorobowych. Powinien to ustalić lekarz.

Czytaj całość

Potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży cz. II

Rozbudzenie i utrwalenie względnych potrzeb zdrowotnych ma podstawowe znaczenie dla samoochrony zdrowia przez jednostkę, szczególnie jeśli jest wzmocnione odpowiednią motywacją, która stanowi o sile działania w ochronie własnego zdrowia.

Czytaj całość

Praca dentysty NFZ w Pyrzycach jest nieoceniona

Dentysta leczy na NFZ oraz prywatnie. Pacjentów ma setki. Warto do takiego eksperta wybrać się od czasu do czasu, aby stwierdzić jak mają się zęby każdego człowieka. Dobre leczenie, przegląd, wybielanie są na pewno godne realizowania. Jakość usług medycznych ma znaczenie, a pacjenci mają wielką chęć do pracy i współdziałania. Dzisiaj pacjenci chcą dobrze się poczuć, a praca niejednego dentysty stała się już całkiem bezcenna. Dobra jakość pracy dentysty na pewno jest chętnie zamawiana.

Czytaj całość

ORGANIZACJA SŁUŻBY ZDROWIA

Zadania służby zdrowia dotyczą dwu zasadniczych funkcji: lecznictwa i profilaktyki. Lecznictwo było zawsze głównym zadaniem, natomiast rola profilaktyki dopiero ostatnio znacznie wzrosła.

Czytaj całość

Szczepienia ochronne – dalszy opis

W Polsce wprowadzono masowe szczepienie w okresie Księstwa Warszawskiego. Mimo wrogości niektórych lekarzy i teologów szczepienia te były popularne i zdobyły sobie uznanie w szerokich rzeszach ludu. Zdarzało się, że z najodleglejszych wiosek raz w życiu dziecko szło do. lekarza, by zaszczepić się przeciw ospie.

Czytaj całość

Rytmika okołodobowa – kontynuacja

Istnieją jednakże osobnicze różnice pod względem pory dnia, w której ludzie podejmują najchętniej pracę. Zależy to od stopnia pobudzenia układu nerwowego. Najniższa jest częstość rytmu biopotencjałów mózgu w godzinach 4-6 nad ranem, najdłuższy jest wówczas czas reakcji prostej. Poziom wapnia spada od godziny 6 rano do północy, w nocy wzrasta. W nocy obniża się także aktywność układu krążenia i ciśnienie krwi, nawet jeżeli nie śpimy. Okołodobowe wahania mają również takie cechy, wysiłków (A) oraz wahania liczby po- pełnianych błędów w pracy (B) (wg

Czytaj całość

Ocena wytrzymałości

Poczucie równowagi obrotowej mierzymy na przyrządzie składającym się z okrągłej podstawy o średnicy 50 cm i stojaka umieszczonego obok niej w odległości 40-60 cm. Badany kręci się wokół własnej osi na środku koła z zawiązanymi oczyma trzymając wyciągniętą w przód pałeczkę. Gdy mija ona stojak, notujemy kolejne obroty. Pierwszy cykl zaczyna się w chwili, gdy badany dotknie pałeczką stojaka, przerwanie wagi (wg Kocjasza) liczenia obrotów następuje wtedy, gdy badany, tracąc równowagę, wypadnie poza okrągłą podstawę (rys. 42). Notujemy pełną liczbę obrotów, jakie wykonał badany do chwili utraty równowagi. Na tej podstawie oceniamy poczucie równowagi przy zastosowaniu siatek centylowych odrębnych dla chłopców (rys. 43) i dziewcząt (rys. 44).

Czytaj całość

Zaburzenia wzrastania

Wysokość ciała, jaką ostatecznie osiąga człowiek, uzależniona jest od czynników genetycznych oraz od wpływów środowiska, w tym warunków bytowych. Podstawę procesu rośnięcia stanowi rozwój kości, głównie długich, które w młodości mają pomiędzy trzonem a nasadami warstwę chrzęstną, tzw. chrząstkę nasadową. Rozplem komórek powoduje rozrastanie się tych chrząstek i wydłużanie się kości.

Czytaj całość

Zaburzenia wzrastania – dalszy opis

Stosunkowo częste zaburzenia wzrastania uwarunkowane są cechami genetycznymi. Jeżeli rodzice są niscy i pochodzą z rodzin charakteryzujących się niską wysokością ciała, to dzieci też zwykle bywają niewysokie. W tych przypadkach leczenie hormonalne jest nieskuteczne.

Czytaj całość

Zagadnienie przyspieszenia rozpoczynania nauki w szkole

Zjawisko akceleracji rozwoju może nasuwać pytanie: czy wyższy wzrost współczesnych dzieci nie łączy się ze starszym wiekiem biologicznym w tym samym wieku kalendarzowym. Przeciwko temu przemawia jednak większa wysokość współczesnych ludzi dorosłych. Tak więc zjawiska zwiększania się wymiarów ciała oraz przyspieszanie rozwoju, aczkolwiek w pewnym stopniu ze sobą związane, są równoległe i częściowo niezależne.

Czytaj całość